Tietosuojaperiaatteet

NB health and nutrition Oy – Bettina Gräsbeck
Viinenkuja 3, 00370 Helsinki
Y-tunnus 2779102-5
p. 045 675 3081

TIETOSUOJAPERIAATTEET

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten ja miksi NB health and nutrition Oy (myöh. NB) kerää ja käsittelee henkilötietoja.

NB:n keräämistä ja käsittelemistä henkilötiedoista vastaa toimitusjohtaja, joka toimii myös rekisterinpitäjänä. Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle henkilötietolainsäädännön edellyttämät tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen keräys, käyttö ja suostumus

NB pitää asiakasrekisteriä sääntöjensä mukaisen toiminnan ylläpitämistä varten ja ajantasaisen EU:n tietosuojaasetuksen mukaisesti. Asiakastiedot on koottu nettisivuille olevan asiakastietolomakkeesta saatujen tietojen perusteella. Saatuja tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

Asiakastietoja käytetään yrityksen mukaiseen toimintaan. Ylimääräistä tietoa ei kerätä, ainoastaan asiakkuussuhteelle tarvittavat tiedot.

BGBody ei anna tietoja muiden osapuolien käyttöön. Kun asiakas saapuu kuntosalille tapaamiseen, rekisteröi kuntosali asiakkaan tarvittavat henkilötiedot kulunvalvonnan vuoksi.

Solmiessaan asiakkuussuhteen asiakas antaa yritykselle suostumuksensa käyttää antamiaan henkilötietojaan yrityksen mukaiseen toimintaan. Tarvittaessa asiakkaalla on oikeus pyytää kirjallisesti suostumuksen poistoa.

Henkilötietojen luovuttaminen

NB ei luovuta tietojasi ulkopuolisille EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Emme luovuta henkilötietojasi muille tahoille ilman laillista perustetta. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi kanssasi tekemämme sopimus tai lakisääteinen velvoite tietojen luovuttamiseen.

Jäsentietojen tarkastusoikeus ja omat tiedot

Sovellettavan lain puitteissa asiakkaalla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja yritys asiakkaasta säilyttää. Rekisterimme sisältää meille antamiasi tietoja kuten nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, ja tietoja asiakkuuden laadusta. Henkilötunnus pyydetään maksutietoja ja maksuperintää varten.

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi, pyytää meitä korjaamaan ja poistamaan tietoja (ellemme ole velvoitettuja säilyttämään tietoja) ja rajoittaa tietojen käsittelyä. Lisäksi voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn (esimerkiksi peruuttamalla suostumuksesi tietojen käsittelyyn). Jos päätät käyttää näitä oikeuksiasi, toimimme pyyntösi mukaisesti kuukauden kuluessa ellemme ole velvoitettuja
toimimaan toisin. Lähetäthän pyynnön osoitteeseen bettina@bettinagrasbeck.com.

Miten tiedot on säilytetty, suojattu ja miten tietosuojattu materiaali hävitetään

Asiakastiedot säilytetään asiakastietolomakkeen muodossa sähköisesti. Erinäistä asiakasrekisteriä ei ole käytössä.

  • Asiakastietolomakkeen suojaus on kotisivujen ylläpitäjän varmistama.
  • ATK yhteydet on suojattu palveluntarjoajan suojauksella. Tiedostot on suojattu salasanoin.
  • Mahdollinen paperinen materiaali henkilötiedoista säilytetään lukollisessa kaapissa.
  • Paperinen materiaali hävitetään silppurilla.
  • Sähköiset materiaalit hävitetään asiakkuuden päätyttyä vuoden kuluessa tai välittömästi asiakkaan
    niin pyytäessä.